Výlety Vysočina Zámky

Hrad a Zámek Polná

Hrad a zámek Polná

Původ hradu nelze přesně datovat, jeho vznik lze předpokládat v 2. polovině 12. století, což jej řadí mezi nejstarší šlechtické hrady na našem území. Hrad měl zřejmě nejprve podobu dřevohlinitého hrádku, založeného na strategickém místě v blízkosti zemské hranice Čech a Moravy, na křižovatce obchodních stezek.

hrad Polná
Hrad v Polné

Význam polenského hradu vzrostl hlavně v době po husitských válkách, kdy se k tehdejšímu majiteli Hynkovi Ptáčkovi z Pirkenštejna sjížděli čelní představitelé kališnické strany. Po Hynkově smrti získal polenský hrad jeho zeť Viktorin z Kunštátu, kníže minsterberský, syn krále Jiřího z Poděbrad. Za Viktorina z Kunštátu byl hrad stavebně upravován, byl vybudován okruh vnějšího opevnění, rozšířeno předhradí a založen rybník Peklo.

Dalších stavebních úprav se polenský hrad dočkal v letech 1584–1586. Po rozsáhlém požáru ho nechal přestavět tehdejší majitel Zachariáš z Hradce, čímž hrad získal částečně podobu renesančního zámku.

Ačkoli během staletí vlastnilo polenský hrad a zámek nemálo rodů, nelze pominout zejména pány z Ditrichštejna, kteří byli jeho majiteli od roku 1623. Během třicetileté války byly objekty hradu a zámku značně poškozeny švédským vojskem, Ditrichštejni proto přistoupili k rekonstrukci ve stylu vládnoucího baroka. V areálu sídlila správa panství a při zámku vznikl hospodářský areál. Po požáru roku 1794 část budov zanikla a některé byly sníženy o nejvyšší patra. V roce 1810 byla správa panství přemístěna z polenského zámku do Přibyslavi. Po celé 19. století již nebyly budovy hradu a zámku udržovány a došlo k jejich postupné devastaci.

Roku 1922 koupil zpustlý areál polenský továrník a mecenáš Václav Pojman, který ho věnoval polenským spolkům. Areál byl rozdělen na dvě části – starší hradní část získalo muzeum, novější zámeckou část Sokol. Ihned po převzetí objektů započaly muzejní spolek i Sokol práce na rekonstrukci. V polovině 20. století přešlo vlastnictví nemovitostí na Město Polná. Dnešní podobu hrad a zámek získaly rozsáhlou rekonstrukcí ukončenou v roce 2004.

Kupecký krám
Kupecký krám

Polenský hrad a východní křídlo zámku můžete navštívit v rámci prohlídkových okruhů Městského muzea Polná. Kromě několika dochovaných historických sálů zde uvidíte měšťanské pokoje 19. století, síň polenských rodáků, expozici venkova i I. sv. války. Nachází se zde také expozice barokní Lékárny U černého orla, kupeckého krámu, řemesel 19. století. Přístupná jsou též sklepení. V zámecké části je umístěna sbírka historických hodin a pořádány sezónní výstavy.

Lekárna u Černého Orla
Lekarna U černého orla

V prostoru hradního parkánu se nachází voliéry s dravci a na nádvořích se v letním období konají různé kulturní akce.

Otevírací doba:

Duben, květen: út–ne 9.00–12.00, 13.00–16.00

Červen, červenec, srpen: út–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00

Září, říjen: út–ne 9.00–12.00, 13.00–16.00

Více informací naleznete na stránkách: www.muzeum-polna.cz

mapa Zámek Polná
mapa Zámku v Polné
Další tipy na výlety na Vysočině

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.