Výlety Plzeňský kraj

Klášter Plasy

Klášter Plasy je Národní kulturní památkou nacházející se cca 25 km severně od Plzně na řece Střele. Jedná se o rozsáhlý komplex převážně barokních budov, které dříve obývali a spravovali cisterciáčtí mniši, pak knížecí rodina Metternichů a nakonec státní a městské organizace. Dnes zde naleznete památku Klášter Plasy s provozem několika prohlídkových tras (NPÚ) dále pak Studijní depozitář mobiliářních fondů (NPÚ), muzeum Centrum stavitelského dědictví (NTM) a Informační centrum mikroregionu Dolní Střela zpřístupňující rodinnou hrobku Metternichů a Výstavní síň plaské litiny (město Plasy).

obr. Areál kláštera
Areál kláštera

Cisterciáci do Plas přišli v polovině 12. století (r. 1144) na pozvání Vladislava II,tehdejšího českého knížete. Nově založený panovnický klášter se těšil určité přízni ze strany Přemyslovců, která se pozitivně odrazila i v jeho hospodářské situaci. Následné nejisté období husitských válek opatství přestálo za cenu velkých ztrát, po kterých nastalo dalších zhruba 150 nelehkých let. V pobělohorské době klášter získal opět přízeň vládnoucího rodu, Habsburků, a vzhledem k uklidnění válečné situace (po roce 1645) i prostor k rozkvětu. Díky schopným představeným, jakými byli opaté Vašmucius, Perger z Rosenverthu, Tengler, Trojer, Tyttl a dalším, se podařilo v průběhu 17. a 18. století povznést plaský klášter mezi nejvýznamnější monastická sídla střední Evropy.Na nové výstavbě a výzdobě klášterních budov se tehdy podíleli přední umělci doby, jakými byli architekti Mathey, Santini, Dientzenhoffer, sochař Braun a malíři Škréta, Brandl, Pink, Liška, Kramolín. Celomonarchické reformy Josefa II. pak ale přinesly zrušení zdejšího kláštera (r. 1785), ze kterého se pak stalo pouze panství se zachovaným hospodářským provozem, jehož řízením byl pověřen Náboženský fond. Posléze bylo panství odkoupeno knížecí rodinou Metternichů (r. 1826) a osudy Plas pak byly s touto rodinou spjaty až do konce II. světové války. V roce 1945 došlo k zestátnění Metternichovského majetku na území tehdejšího Československa a bývalý klášterní areál spadl pod správu několika různých institucí. V současné době spravuje jednotlivé budovy a pozemky areálu Národní památkový ústav, Národní Technické muzeum, Město Plasy a Římskokatolická farnost Plasy.

Při návštěvě Kláštera Plasy si můžete vybrat z několika prohlídkových tras:

Konvent

Základní prohlídkový okruh se odehrává v bývalé obytné budově mnichů, v konventu, který je dílem architekta Santiniho a stojí na vodě. Návštěvník se seznámí s historií této budovy a celého cisterciáckého kláštera s důrazem na barokní architekturu a umění. Projde se ambitovou chodbou, navštíví kapli sv. Bernarda, nemocniční křídlo, kapitulní síň, bývalou hovornu, celé knihovní křídlo, zimní refektář a prohlédne si samonosná schodiště. Dozví se také informace o důmyslném vodním systému v základech stavby. Prohlídka trvá cca 55min. Pro rodiče s dětmi, se nabízí zpestření v podobě hry Pátrání po Plaz(s)ech. V pokladně si vyžádejte herní list a potřebné informace.

Hodinová věž

Doplňující prohlídkový okruh, který zavede návštěvníky do barokních sýpek, dvoupatrové gotické kaple a na hodinovou věž k baroknímu stroji, který je dodnes poháněný ruční silou. Prohlídka trvá cca 35 min a je fyzicky náročnější (výstup po schodech na věž).

Vodní systém

Speciální prohlídkový okruh se zvláštním režimem přístupný pouze po předchozí rezervaci a při min. počtu 10ti osob ve skupině (podmínky pro rezervaci naleznete na www.klaster-plasy.cz u informací o okruhu). Návštěvníci se tu dozvědí podrobné informace o fungování vodního, větracího a tepelného systému budovy konventu, jehož základy jsou posazeny ve vodě. Prohlédnete si dvě vodní zrcadla, vzdušníkové chodby a klášterní separace.

Galerie Stretti

Okruh, který zavede návštěvníky do prvního patra konventu, kde jsou v několika místnostech výstavy obrazy a grafiky plaských rodáků a malířů Viktora a Jaromíra Stretti, které doplňují díla Maria Stretti – Zamponiho. O životních osudech těchto malířů se dočtete na informačních panelech, které se zde nacházejí. Prohlídka je bez průvodce na cca 20 min.

Aktuální nabídku prohlídkových tras si vždy ověřte na oficiálních stránkách kláštera www.klaster-plasy.cz , nebo v pokladně Kláštera Plasy, kterou naleznete v budově konventu.

Autem se do Plas dostanete po silnici I/27 (Plzeň-Most). Areál kláštera se nachází necelých 25km severně od Plzně přímo u mostu přes řeku Střelu. Můžete využít bezplatné parkoviště ve vzdálenosti cca 50m od vstupu do objektu.

Vlakem do Plas můžete přijet po trati č. 160 (Plzeň-Žatec/Most). Ze železniční stanice je to ke klášteru přibližně 850m po cestě směrem k řece (stále z kopce dolů).

Linkový autobus (spoj Plzeň-Kralovice) zastavuje v Plasích dvakrát (z Plzně za 40 minut) a z obou zastávek to není do kláštera dál než 300 m. Pro zájezdové autobusy je bezplatné parkoviště cca 50m od vchodu.

Areál kláštera je výchozím místem všech turistických tras. Mimo to se nachází na Severní větvi Svatojakubské cesty (Zbraslav-Železná) a je výchozím místem Staré Plaské cesty (Plasy-Mariánská Týnice).

V Plasích a jejich okolí je několik cyklotras. Kromě dálkové cyklotrasy č. 352 (Klášter Teplá-Liblín) i několik místních okružních (Baroko I – 24km, Baroko II-30 km, Baroko III -63km, Železná Střela – 103km).

mapa Klášter PLasy
mapa Klášter Plasy

V okolí:

Centrum stavitelského dědictví

Rodinná Hrobka Metternichů

Fantasy minigolf a ZOO Plasy

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariránské Týnici

Muzeum těžby borové smoly v Lomanech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.