Výlety Zlínský kraj Zahrady,parky

Květná zahrada (Libosad)

Květná zahrada v Kroměříži, známá též pod názvem Libosad, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Jedná se o přechod od pozdně renesančních italských zahrad k zahradám barokně klasicistním francouzského typu.Dnes patří Květná zahrada mezi nejvýznamnější zahradní památky, její půvab můžete obdivovat v každém ročním období.

Květnou zahradu můžete poznat blíže během 3 prohlídkových okruhů. Posledním okruhem je i prohlídka zahrady s komentovanou prohlídkou Rotundy.

Rotunda v Květné zahradě

Interiér Rotundy je bohatě zdobený nejen mytologickými výjevy s náměty Ovidiových Proměn, ale také detaily vytvářejícími silnou iluzivní a emotivní atmosféru – okny s různobarevnými skly, mozaikovou podlahou sestavenou z drobných oblázků a především grotty dekorované tufem a lasturami.

Informace o návštěvní době a vstupném

V roce 1998 byla Květná zahrada spolu s Podzámeckou zahradou a zámkem zapsaná na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Květná zahrada v Kroměříži
Květná zahrada v Kroměříži

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.