Hrady Výlety Plzeňský kraj

Vodní hrad Švihov na Plzeňsku

Vodní hrad Švihov

Pohled na hrad z mlýna

Hrad Švihov vybudoval na konci 15. století královský sudí Půta Švihovský, jeden z nejvýznamnějších mužů rodu Rýzmberků. Obratně se pohyboval na dvoře krále Vladislava II. Jagellonského a nabyl nemalého vlivu a majetku. Hrad Švihov byl od prvotní myšlenky komponován jako umělý ostrov v údolí řeky Úhlavy. Jádro hradu s paláci, kaplí a schodišťovou věží chránil pás vnitřních hradeb se čtyřmi nárožními baštami a  vodním příkopem. Druhý pás hradeb, také s vodním příkopem, obkružoval jádro hradu a zesiloval tak možnosti obrany. Na dostavbě hradu se výrazně podílel i známý pozdně gotický architekt Benedikt Ried (Rejt).

Po Půtově smrti zdědili hrad jeho dva synové Václav s Jindřichem. Nepodařilo se jim však panství udržet a museli se postupně svých majetků vzdávat, hrad několikrát změní majitele. Během třicetileté války Švihov dvakrát odolal útokům švédských vojsk, ale po válce byl vydán císařův rozkaz ke srovnání hradu se zemí, aby nemohl být obsazen loupeživými hordami. I když se demolici hradu podařilo zrušit, Švihov tehdy přišel o velkou část vnějšího opevnění a o oba vodní příkopy. Majitelé hradu, Černínové z Chudenic, využívali někdejší pevnost už jen jako hospodářský dvůr a sýpku. Roku 1947 převzala hrad Národní kulturní komise, do roku 1953 byla památka po nároční obnově zpřístupněna veřejnosti. Tzv. náznaková instalace má v návštěvníkovi vyvolat dojem zabydleného pozdně středověkého šlechtického sídla. Dnes je hrad ve správě Národního památkového ústavu a prezentuje se široké veřejnosti prostřednictvím několika prohlídkových tras a mimořádných prohlídek:

Vodní příkop - hrad Švihov
Vodní příkop

HRAD – život na šlechtickém sídle

Prohlídkový okruh seznamuje návštěvníky s historií a stavebním vývojem švihovského hradu. Představuje reprezentační prostory a podobu života na šlechtickém sídle v 16. století. Na trase návštěvníky čeká návštěva červené bašty s historickými výmalbami, hodovní síň, ložnice hradní paní, kaple Panny Marie, taneční sál i zbrojnice s množstvím chladných i palných zbraní, zbrojí a dalších zajímavostí.

KUCHYNĚ – zázemí šlechtického sídla

Druhý prohlídkový okruh zavede návštěvníky do provozně-hospodářského zázemí hradu jako jsou sklepy jižního paláce určené kdysi ke skladování rychle se kazících potravin, mléka, piva a vína. K vidění je ale také strážnice nebo hejtmanská kancelář či jihovýchodní parkán vedoucí až do černé kuchyně.

VĚŽ – od zříceniny k památce

Na třetím prohlídkovém okruhu se návštěvník seznámí s taji památkové obnovy hradu i mnoha dochovanými stavebními prvky věže. Z nejvyššího patra se také otevře nečekaný rozhled na město a údolí řeky Úhlavy.

POPELKA – za tajemstvím Popelčina střevíčku

Výstava Za tajemstvím Popelčina střevíčku je věnována populárnímu pohádkovému filmu Tři oříšky pro Popelku. Hrad si v pohádce zahrál Popelčin statek. Vedle fotografií z natáčení na hradě je vystaven i originální scénář, k vidění jsou také ukázky z filmu nebo figuríny v replikách kostýmů představující klíčové scény pohádky. Výstavu lze navštívit bez průvodce.

Více informací naleznete na hradním webu: www.hradsvihov.cz

mapa Vodní hrad Švihov

Další výlety v Plzeňském kraji

One thought on “Vodní hrad Švihov na Plzeňsku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.